Projecten


Onze kortlopende zomerprojecten ontstaan op grond van jaarlijks nieuwe aanvragen en zijn gericht op kennisoverdracht, culturele uitwisseling en het maken van meubels met een lokaal doel. Daarnaast zijn er de langlopende vakopleidingen gericht op het maken van meubels en scholing waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. De vakopleidingen komen voort uit de zomerprojecten. Eén van de voorwaarden bij àlle projectaanvragen is dat er tenminste twee tot drie lokale krachten moeten meewerken.

Via diverse kanalen komen projectaanvragen bij ons terecht. Is een project goedgekeurd dan beginnen de voorbereidingen. Er wordt overlegd met de lokale projectleiding wat nodig is en er worden afspraken gemaakt over haalbare doelen en randvoorwaarden zoals maaltijden, logies en vervoer. Daarna kunnen geïnteresseerde vrijwilligers zich aanmelden om deel te nemen aan het project.

Het gereedschap dat uit Nederland wordt meegenomen wordt gratis verstrekt door de Stichting Gered Gereedschap (GG) en blijft achter als de klus is geklaard. De materialen
die nodig zijn om de meubels te maken worden ter plaatse ingekocht van het door sponsors en donateurs gedoneerde geld. Klik hier voor meer informatie over donaties en
sponsoring van onze projecten.