Wie en voor wie?

Wie

 

Wie zijn wij?

Stichting De Vliegende Meubelmakers is voortgekomen uit een initiatief van Wilma Dierx en Gerco Buis om met 4de-jaars leerlingen van het HMC hulp te bieden aan getroffenen van de tsunami in Sri Lanka in 2004. Na de eerste activiteiten bleek er nog wat budget over te zijn. Nieuwe leerlingen wilden delen in het avontuur, en zo werd in 2007 onze onafhankelijke stichting een feit.

Inmiddels is een grote groep vrijwilligers actief. Praktische en bevlogen mensen; opgewekt, inventief, flexibel en doeners! Afkomstig van het HMC en andere opleidingen,
maar ook ervaren klussers zijn van harte welkom om deel te nemen, meer informatie.

Bestuur

 

Ambtelijk secretaris cliëntenraden bij Amsta zorginstellingen
Docent Nederlands en Burgerschap op het Hout- en...
Projectleider en trainer bij het MBO, ROC van Amsterdam en...