Samenwerking VMM, HMC en Spirit jeugd en opvoedhulp

14 april 2015

Kwetsbare jongeren die hulp krijgen van jeugdzorg en (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, hebben vaak weinig persoonlijke bezittingen.

Dit bracht de Vliegende Meubelmakers, het HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur en de cultuurbemiddelaar van Spirit Jeugd- en opvoedhulp op het idee om jongeren een 3-in-1 meubelstuk (zie afbeelding hieronder) te laten ontwerpen. Hun persoonlijke meubelstuk kunnen ze dan meenemen als ze verhuizen. 

Boomstam in het leslokaal

In vier bijeenkomsten begeleiden de Vliegende Meubelmakers zes jongeren van Spirit in het maken van een meubelstuk. Het ontwerp is vooraf vastgesteld, maar biedt ruimte voor een persoonlijke toevoeging. Tijdens de eerste les werd er letterlijk een boomstam het leslokaal in getild. De jongeren leerden de jaarringen tellen, zaagden er planken van en werden zich bewust van verschillen in soorten hout. 

Talentontwikkeling en ondernemerschap

Een bijzonder project, omdat jongeren de mogelijkheid krijgen om binnen een professionele setting een meubel te maken. De jongeren krijgen de mogelijkheid om te werken aan talentontwikkeling en ondernemerschap. Spirit vindt het daarnaast belangrijk dat jongeren een positieve vrijetijdsbesteding hebben. Dit heeft positieve gevolgen voor het hulpverleningstraject van de jongeren en het bieden van een toekomstperspectief. Het feit dat de bijeenkomsten op het HMC plaatsvinden, biedt aan jongeren een laagdrempelige manier om kennis te maken met het beroep en de school. 

Samenwerking

Het HMC faciliteert de ruimte, docent productontwikkeling en materiaalkosten. Het HMC, ook wel bekend als Hout- en Meubileringscollege, is sinds 1929 de enige mbo vakschool waar alle opleidingen met hout, meubel of interieur te maken hebben. Hierbij richten leerlingen zich uitsluitend op creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap. De Vliegende Meubelmakers zorgen voor de begeleiding van de jongeren. Ze zijn een onafhankelijke stichting en bieden op verzoek praktische en vrijwillige hulp aan projecten in ontwikkelingslanden. Hun doel is om jongeren wereldwijd een kans op zelfredzaamheid te bieden via kennisoverdracht en begrip te kweken voor andere culturen, gewoontes en manieren van leven en denken. ( link website Spirit Jeugd en Opvoedhulp )

Geld ingezameld

Kinderen van de Kindernevendienst van de Open Hof Kerk in Aalsmeer hebben op allerlei manieren geld ingezameld voor dit meubelproject.