Wie zijn de bestuursleden van de Vliegende Meubelmakers?

Wie

 

Wie zijn wij?

Stichting De Vliegende Meubelmakers is voortgekomen uit een initiatief van Wilma Dierx en Gerco Buis om met 4de-jaars MBO studenten van het HMC hulp te bieden aan getroffenen van de tsunami in Sri Lanka in 2004. Na de eerste activiteiten bleek er nog wat budget over te zijn. Nieuwe studenten wilden delen in het avontuur, en zo werd in 2007 onze onafhankelijke stichting een feit. Inmiddels zijn we een stichting die met iedere meubelmaker en of houtbewerker op pad gaan, niet alleen studenten.

De stichting heeft een mooie groep vrijwilligers om zich heen verzameld. Praktische en bevlogen mensen; opgewekt, inventief, flexibel en doeners! we hebben een kernteam kernteam rondom het bestuur waarmee we alle activiteiten en projecten organiseren en uitvoeren. Wil jij ook mee met een project of het bestuur ondersteunen,  zie de link voor meer informatie.

En nu onze bestuursleden:

Bestuur

 

Docent Nederlands en Burgerschap op het Hout- en...
Ambtelijk secretaris cliëntenraden bij Amsta zorginstellingen
Projectleider en trainer bij het MBO, ROC van Amsterdam en...