We gaan het proberen deze zomer!!!

24 februari 2022

We gaan het proberen deze zomer. We willen de zomerprojecten hervatten en starten 12 maart met de voorbereidingen hiervoor. De projecten 'meubels voor Kenia' en 'meubels voor Zambia' gaan door en op 12 maart komen de deelnemers van deze projecten voor het eerst bij elkaar. Die dag gaan de deelnemers kennis maken met elkaar, met het project en met de VMM en wat onze werkwijze is. In drie bijeenkomsten bereiden we de deelnemers voor.

Voor de oplettende volgers van de VMM is opgevallen dat het project Willen & Doen in Zuid Afrika niet is genoemd. Helaas hebben we in overleg met de stichting Willen en Doen moeten besluiten nu niet af te reizen naar Zuid Afrika. Door de Covid-19 en de maatregelen is er veel veranderd in het land. Veel mensen zijn hun baan kwijt geraakt en economisch hard geraakt. Hierdoor is het onveiliger geworden op straat. Voor nu is de inschatting gemaakt dat vanwege die onveiligheid niet verstandig is om de deelnemers te ontvangen op het project in Transkei. Als de situatie zich verbetert, starten we de voorbereidingen voor 'meubels voor Zuid Afrika' weer op.

We hopen dat het Corona virus zich al milder gaat gedragen (zoals nu het geval is) en dat we in juli en augustus weer mooie berichten kunnen sturen vanuit Kenia en Zambia.