Merel op Bali bij recycle project

10 juni 2024

Een van onze Vliegende Meubelmakers, @Xmerelschouten, loopt op dit moment stage bij @rplastic_bali op het prachtige eiland Bali!

r-plastic zet plastic afval om in duurzame producten en draagt zo bij aan een schonere wereld. Ze doen meer dan recyclen: RPlastic zet zich ook in voor educatie en bewustwording om een blijvend verschil te maken.

Bekijk de video om te zien hoe rplastic werkt en hoe onze vrijwilliger helpt bij hun missie voor duurzaamheid en educatie op Bali.

#Duurzaamheid #Recycling #Vrijwilligerswerk #Bali #DeVliegendeMeubelmakers #RPlastic #GroenToekomst

https://www.instagram.com/reel/C7-tlAYRW0J/?igsh=b3NtYmx2dzVkdHk1

 

 

One of our Flying Furniture Makers, @Xmerelschouten, is currently interning at @rplastic_bali on the beautiful island of Bali!

 

r-plastic transforms plastic waste into sustainable products, contributing to a cleaner world. They do more than just recycling: r-plastic is also dedicated to education and awareness to make a lasting impact.

 

Watch the video to see how r-plastic operates and how our volunteer is supporting their mission for sustainability and education in Bali.

 

#Sustainability #Recycling #Volunteering #Bali #FlyingFurnitureMakers #RPlastic #GreenFuture

 

https://www.instagram.com/reel/C7-tlAYRW0J/?igsh=b3NtYmx2dzVkdHk1