Carin Donk - Secretaris

Ambtelijk secretaris cliëntenraden bij Amsta zorginstellingen

Sinds 2012 ben ik vrijwilliger bij de Vliegende Meubelmakers. In het begin verrichtte ik vooral hand- en spandiensten bij de voorbereidingsbijeenkomsten. Gaandeweg raakte ik meer betrokken bij de zomerprojecten en praatte ik mee over het beleid en bracht mijn ideeën in. In september 2016 ben ik toegetreden tot het bestuur. Met twee linkerhanden vlieg ik in 2017 mee naar Uganda om een aantal projecten te bezoeken en mee te helpen. Om zo te ervaren wat de Vliegende Meubelmakers betekent voor de lokale bevolking en te leren van hun inzet.

Naast de VMM en mijn werk ben ik graag actief bezig met hardlopen, paardrijden en fietsen.

www.linkedin.com/in/carin-donk