ANBI Gecertificeerd

De Vliegende Meubelmakers is vanaf 1 oktober 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan een ANBI status verkrijgen als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemene nut. Op www.anbi.nl staat vermeld wat deze status inhoud en waar instellingen aan moeten voldoen om deze status te verkrijgen en behouden. Als u of uw bedrijf een schenking doet aan een ANBI stichting, mag u deze aftrekken van de belastingdienst. Meer informative leest u hierover op www.belastingdienst.nl.

Een ANBI instelling behoort transparant te zijn voor een ieder die meer wilt weten over de organisatie, zijn activiteiten en financiën.  Vandaar dat we deze informatie hieronder weergeven.

De Vliegende Meubelmakers is een onafhankelijke stichting met als doel het bieden van specifiek gerichte hulp aan projecten in ontwikkelingslanden.

De doelstelling zoals vermeld in de statuten:

“Het bieden van specifiek gerichte hulp aan projecten in ontwikkelingslanden door inzet van meubelmakers op geheel vrijwillige basis die daardoor kennis opdoen van – en bij thuiskomst begrip kunnen kweken voor andere culturen, gewoontes en manieren van leven en denken.

De stichting tracht haar doel te bereiken door samenwerking tussen de lokale bevolking en de vrijwilligers”

Onze hulp is gebaseerd op drie belangrijke pijlers:

  • Kennisoverdracht op het gebied van houtbewerking
  • Wederzijdse cultuur overdracht
  • Het maken van meubels voor het ontwikkelingsproject 

Stichting de Vliegende Meubelmakers heeft twee verschillende soorten projecten waarmee zij aan haar doelstelling werkt: Zomerprojecten en Opleidingsprojecten. Zie onze website voor meer informatie hierover.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen en drie vrijwilligers (Friedel, Meike en Yvette) die actief betrokken zijn bij de organisatie. Om deze zeven personen staan een groep mensen die ons ondersteunt. Het bestuur per 1 januari 2017 bestaat uit:

Wilma Dierx – Voorzitter

Gerco Buis – Penningmeester

Carin Donk – Secretaris

De bestuursleden besteden geheel vrijwillig hun tijd en energie aan de stichting en zijn activiteiten. De drie bestuursleden krijgen maandelijks 50,- Euro als compensatie voor de bestede tijd en onkosten die gemaakt worden.

 

Onze stichting maakt ieder jaar haar twee officiele documenten: het jaarverslag en het financieel jaarverslag. In het jaarverslag is het beleidsplan te vinden met daarin aangegeven waar de stichting zich de komende 5 jaar op gaat richten. 

Algemene gegevens van de Vliegende Meubelmakers

Adres:

Jacob Catskade 48

1052 CB Amsterdam

Telefoonnummer: 06 - 1 7654 780

Email: info@vliegendemeubelmakers.nl

 

KvK: 34 28 90 55

IBAN: NL92ABNA0593730763 (BIC: ABNANL2A)

RSIN: 818 797 459